Maha Kundalini Tantra


Maha Kundalini Tantra™, zoals onderwezen door DaniëL Yuno, is een krachtige , praktische en efficiënte vorm van Tantra die tot doel heeft de latente kracht van de Kundalini in het menselijk lichaam volledig te ontwaken en universeel bewustzijn te bereiken.

Het is een zeer effectieve, dynamische en snel werkende vorm van Tantra die voor iedereen toegankelijk is. Iedereen kan Maha Kundalini Tantra™ beoefenen ongeacht leeftijd, lichaamsbouw of gewicht.

Ter verheldering en ter voorkoming van misverstanden:

Yoni- en lingam-massage maken op GEEN enkele wijze deel uit van de Maha Kundalini Tantra-lessen en horen derhalve ook niet te worden gepraktiseerd door MKT-docenten zowel binnen- als buiten de lessen.

 

KENMERKEN VAN MAHA KUNDALINI TANTRA


Het uitgangspunt van Maha Kundalini Tantra is het feit dat het menselijke lichaam elektrische energie produceert. Het lichaam kan:

maha kundalini tantra, kundalini, awareness, oneness tantra, tantra workshop
 • energie produceren
 • energie vasthouden
 • energie verspreiden
 • energie samentrekken
 • energie opladen
 • energie ontladen
 • energie transformeren naar verschillende soorten van energie (bijvoorbeeld seksuele energie, gematerialiseerde energie, hart energie, bewustzijn etc.

Alle MKT-technieken worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van 2 doelen:

 1. De batterij, het fysieke lichaam, zich voor te bereiden en geschikt te maken voor de enorme hoeveelheid energie die vrijkomt en stroomt door het menselijke lichaam tijdens een Kundalini-ontwaking en Kundalini-stijging.
 2. Het bereiken van Universeel bewustzijn
 • Voert geen rituelen uit.
 • Concentreert zich op de Goddelijke Moeder in alle chakra’s.
 • Concentreert zich op de manifestatie van Kundalini in en door alle chakra´s vanuit de traditie van de Guhyasamaja Tantra.
 • Maakt geen gebruik van voorwerpen en mentale rituelen.
 • Maakt geen gebruik van alcohol, vlees, bloed en vis.
 • Maakt gebruik van fysieke vereniging.
 • Maakt geen gebruik van yantra’s
 • Maakt geen onderscheid tussen ‘zuiver’ en ‘onzuiver’. Alles is één; zuiver of onzuiver zijn alleen maar menselijke gedachten en oordelen.
 • Maakt gebruik van onorthodoxe methoden, opvattingen en technieken.
 • Benadrukt tolerantie, vrijheid en openheid.
 • Onderneemt diverse activiteiten inclusief ‘verboden’ activiteiten. Is oordeelloos en ziet de nuttigheid in van alles dat bestaat.
 • Biedt vrijheid om verlangens op een harmonie-makende manier tot uitdrukking te brengen en doet alles wat nodig is om vanuit harmonie één te worden met de Goddelijke Moeder.
 • Maakt voornamelijk gebruik van seksuele energie, seksualiteit en seksuele handelingen om deze te transformeren tot een hoger bewustzijn en vereniging van Shakti (Kundalini energie) en Shiva (Universele Bewustzijn).
 • Streeft ernaar siddhi’s (paranormale spirituele eigenschappen) te bereiken door gebruik te maken van de hele schepping en haar inhoud.
 • Doel: Universeel Bewustzijn.

Gedegen voorbereiding door gebruikmaking van verschillende MKT-technieken is noodzakelijk en voorkomt onaangename symptomen tijdens en na een spontane Kundalini-ontwaking cq –stijging (dit op zowel fysiek, emotioneel als mentaal niveau) bij een onvoorbereid lichaam.

De MKT-tantrika richt zich uitsluitend op het vergroten van de energetische capaciteit van haar/zijn batterij.


Maha Kundalini Tantra™ is een methodische, didactische en structurele techniek. Het behandelt het opwekken van de Kundalini , de zeven fasen van Kundalini-ontwaking en de vereniging met de universele energie in de Sahasrara chakra, op de kroon van het hoofd. Deze unieke vorm van Tantra maakt bewust gebruik van de gezamenlijke mentale, emotionele en fysieke energie van deelnemers in een groep

 

Maha Kundalini Tantra™ besteed specifieke aandacht aan de wervelkolom, het endocriene stelsel en het chakrasysteem. De tantrische oefeningen werken direct op zowel het klieren- en zenuwstelsel alsook op de chakra’s van de beoefenaar. Hierdoor is het effect van de oefeningen meteen voelbaar en wordt deze geregistreerd als een indruk-gevende ervaring; dit in tegenstelling tot droge theoretische stof die vaak snel weer wordt vergeten.

 

Maha Kundalini Tantra™ wordt ook wel Oneness-Tantra genoemd. Door structurele en regelmatige beoefening van Maha Kundalini Tantra™ vergroot de beoefenaar zijn zelfbewustzijn. Hierdoor vermindert hij zijn gewaarwording van het ‘IK’ en vergroot hij zijn ervaring en perceptie van non-dualiteit, Oneness.

 

Maha Kundalini Tantra wordt beoefend door gebruik te maken van verschillende technieken en middelen zoals pranayama (ademhalingstechnieken), (groeps-)asana’s, bandha’s, Maha chakra (manipulatie van de chakra’s), Kriya yoga, Kamamudra, visualisatie en concentratie.

Filosofie


Volgens de filosofie van Tantra is het hele universum een manifestatie van zuiver bewustzijn. In de manifestatie van het universum lijkt dit zuivere bewustzijn te worden verdeeld in twee polen die geen van beide kunnen bestaan zonder de ander.

 

Eén pool, Shiva, is mannelijk, statisch, en wordt gekenmerkt door ongemanifesteerd bewustzijn. Shiva heeft de kracht om te zijn, maar niet de kracht om te worden of te veranderen. De andere pool, Shakti, is vrouwelijk, dynamisch, energiek en creatief. Shakti is de Grote Moeder van het universum, want zij is het, waar alle vorm uit is geboren.

 

Volgens Tantra is de mens een miniatuur universum. Alles dat bestaat in de kosmos kan worden gevonden binnen elk individu, en dezelfde principes die gelden voor het universum gelden ook voor het individu. Bij mensen wordt Shakti, het vrouwelijke aspect, Kundalini genoemd.

Potentiële kracht


Tantra beoefenaars realiseren zich dat een potentiële kracht in het fysieke lichaam aanwezig is. Het is geen psychologische, filosofische of transcendente kracht, het is een dynamische kracht in het stoffelijk lichaam dat Kundalini heet. Kundalini is een latente, kosmische energie die ten grondslag ligt aan alle organische en anorganische stof in ons.

 
Het doel van beoefening van Maha Kundalini Tantra™ is om deze kosmische energie, de Kundalini, te ontwaken en haar te laten stijgen door de energetische centra, de chakra’s, die langs de as van de wervelkolom liggen als latente bewustzijnslocaties. De Kundalini zal zich dan boven de kruin van het hoofd verenigen met het zuivere bewustzijn Shiva: na deze volledig bewuste Kundalini-ontwaking bereikt de ontwaakte een ervaring van Nirvikalpa Samadhi – een staat van Absorptie zonder ZELF-bewustzijn.

 

De beoefenaar is bevrijd van de ankers:

 • Raga-dvesha (liefde en haat)
 • Avidya (onwetendheid)
 • Abhinivesha (zich vastklampen aan het leven).
 • In deze fase lost dualiteit zich op in eenheid en krijgt hij volledige en nauwkeurige toegang tot de universele kennis en wijsheid en ervaart hij universeel bewustzijn.

Kundalini-ontwaking


De Kundalini kan gedeeltelijk of volledig worden ontwaakt als gevolg van één of meer van de volgende oorzaken:

 • Methodisch en bewust leerproces van Kundalini-ontwakings-technieken.
 • Een krachtige, zuivere, weerstandsloze en dynamische spirituele toewijding en wil om Universeel Bewustzijn te bereiken.
 • Directe energie en/of aanwezigheid van een leraar.
 • Een (late) energetische reactie op een traumatische of indrukwekkende ervaring
 • Drugs en/of medicijngebruik
 • Geuren, geluiden en muziek

Om in staat te zijn een volledige en bewuste Kundalini-ontwaking te kunnen bereiken, hoort de tantrische beoefenaar zich los te koppelen en te ontbinden onder andere van:

 • sensuele genoegens
 • arrogantie
 • voorzichtigheid
 • angst
 • twijfel
 • wantrouwen
 • oneerlijkheid
 • leugens
 • onzuivere voeding
 • normen en waarden
 • idealen en ideeën
 • meningen en (voor)oordelen
 • overtuigingen en conclusies
 • kennis en ‘weten’schap
 • rituelen en bijgeloof
 • heilige koeien en gouden kalfjes.

De eerste stap in het proces van Kundalini ontwaking is zuivering van de Nadi’s. Nadi’s zijn subtiele kanalen, opgebouwd uit astrale stof, waar Prana en Kundalini-energie doorheen stroomt. De belangrijkste Nadi’s zijn Ida, Pingala en Sushumna.

 

De ontwaakte Kundalini-energie stroomt door de Sushumna Nadi die door de wervelkolom loopt. De Sushumna Nadi strekt zich uit van de Muladhara chakra naar Brahmarandhra of de kruin van het hoofd.

 

Tekenen die erop kunnen wijzen dat de Kundalini volledig is ontwaakt zijn:

 • volledige zelf-acceptatie
 • bewust zijn van en controle hebben over onthechting
 • onbevreesdheid
 • vreugde
 • extase
 • vrede
 • energieke, emotionele en mentale vrijheid
 • onverstoorde innerlijke rust
 • non-duale perceptie van het leven
 • de ervaring van eenheid
 • sommige of alle Siddhi’s en/of krachten en tevredenheid

Ervaring


De tantrische traditie weet dat de mind kan worden uitgebreid en dat ervaringen niet per se afhankelijk zijn van een object. Dit betekent dat als iemand muziek afspeelt, ik het kan horen, en als iemand een schilderij heeft gemaakt, ik het kan zien, maar ik kan ook zien als er is geen afbeelding is, en ook kan ik horen als er geen muziek is.

 

Zichtbare fysieke structuren bestaan niet op energetisch niveau. Al de fysieke structuren zijn alleen maar tijdelijke verschijningen en ze zijn een deel van het geheel (vergelijk de fysieke structuren met golven in de zee. Golven (de fysieke structuren) komen en gaan, ze verschijnen en verdwijnen weer, ze bestaan niet onafhankelijk van de zee (het geheel)). Zichtbare fysieke structuren zijn een resultaat van uitzetting of samendrukking van energie.

 

Het is een bewezen feit dat wij de fysieke illusie op meer dan één manier kunnen ervaren door onze zintuigen. Tot niet lang geleden waren de schriften van de boeddhistische psychologie de enige bron van deze kennis. De laatste jaren kwam de kwantumfysica tot dezelfde conclusie en heeft dit ook bewezen. Gedachten zijn tijdelijke energetische rimpelingen die, net als de golven van de zee, verschijnen en verdwijnen; ze bevatten geen onafhankelijk realistisch bestaan.

 

Tantra zegt dat het bereik van de geestelijke ervaring kan worden verbreed. Met behulp van de zintuigen kan je mind een ervaring hebben die gebaseerd is op een object. Er kan een ervaring zijn in het kader van tijd, ruimte en objecten, maar er kan ook een ervaring zijn buiten het kader van tijd, ruimte en objecten.

De tweede vorm van ervaring kan voorkomen als de mind zich uitbreidt buiten zijn eigen definities en grenzen; als deze ervaring plaatsvindt komt er energie vrij uit jezelf. Deze ervaring heet nirwana, moksha of zelfrealisatie. Yogi’s noemen deze ervaring samadhi.

 

Bron: kundalinitantra.nl